Huurvoorwaarden

Huurvoorwaarden


1. Onderwerp


De verhuurder geeft in huur aan de huurder het appartement D3, gelegen in residentie Atalanta Demeyhelling 10, te Wenduine (België). 

Het appartement is geschikt voor maximaal 4 personen.


2. Aanvaarding goede staat


De verhuurder biedt het appartement aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid en conform zowel de koninklijke als de lokale wetten en besluiten, die van toepassing zijn.


3. Bestemming en gebruik


3.1 Het goed is exclusief bestemd voor bewoning op basis van seizoensverhuring. De huurder kan van dit appartement niet zijn hoofverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van het goed is niet toegestaan.


3.2 Het appartement heeft 4 slaapplaatsen en voorzieningen voor maximaal 4 personen. Het is niet toegestaan om de woning met meer dan het vermelde maximum aantal personen te bewonen.


3.3 Staat van het goed : Het verhuurde goed wordt voor in gebruikname volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van het appartement dient het terug in een nette staat afgeleverd te worden.


Wij gaan er dan ook vanuit dat u voor vertrek alles op zijn plaats terugzet, de afwas doet en alle gebruikte huishoudelijke apparatuur en het sanitair schoonmaakt en u de bedden achterlaat zoals u ze gevonden heeft. Bij niet naleven van deze voorwaarden kunnen extra schoonmaakkosten aangerekend worden.


4. Huisdieren


Huisdieren zijn niet toegelaten. 


5. Betaling en voorwaarden


5.1 De huurprijs staat vermeld op de pagina "Tarieven".


De huurprijs dient minstens 2 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden tenzij anders overeengekomen.


5.2 De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen.


6. Verbruik en kosten


6.1 De vaste kosten zitten vervat in de huurprijs. Hierin is inbegrepen : kosten voor het normale verbruik van water, elektriciteit en verwarming.


6.2 Bed- en keukenlinnen is niet voorzien in de huurprijs


6.2 De huurder verbindt er zich toe, het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties te behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid, en het redelijk verbruiken van water, elektriciteit en verwarming.


7. Aansprakelijkheid huurder


7.1 De huurder is aansprakelijk voor schade aan het appartement toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het appartement en hij verplicht zich het appartement netjes en schoon te houden.


7.2 De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde of na de verhuurperiode door de verhuurder wordt vastgesteld.


7.3 Alle schade dient voor vertrek van de huurder aan de verhuurder gemeld te worden.


8. Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak


8.1 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die in het appartement gebeuren.

8.2 De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen en deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade.

Copyright  ©  All Rights Reserved